Milwaukee Bucks' Giannis Antetokounmpo Purchases Stake in Milwaukee Brewers

Aug 20, 2021

Per ESPN: Milwaukee Bucks superstar Giannis Antetokounmpo has purchased a stake in the Milwaukee Brewers, the MLB team announced Friday.

ESPN